• TLX3 Breakapart
  • TLX3 Breakapart

TLX3 Breakapart

Hematoloji problari
Prob özellikleri TLX3, 5q35.1, Kırmızı TLX3, 5q35.1, Yeşil TLX3 ürünü, RANBP17 geninin orta kısmı ve D5S653 işaretçisi dahil olmak üzere TLX3 genine sentromerik olarak yerleştirilmiş kırmızı etiketli bir 162 kb prob ve NPM1 ve NPM1 ve FGF18 genleri ve RH80894 işaretleyici. Prob bilgisi 5q35'teki TLX3 ( T-hücreli lösemi homeobox 3 ) geni, kriptik translokasyon 1 nedeniyle T-hücreli akut lenfoblastik lösemide (T-ALL) anormal şekilde eksprese edilebilir .
Katalog No : LPH 050

Prob özellikleri
TLX3, 5q35.1, Kırmızı
TLX3, 5q35.1, Yeşil
TLX3 ürünü, RANBP17 geninin orta kısmı ve D5S653 işaretçisi dahil olmak üzere TLX3 genine sentromerik olarak yerleştirilmiş kırmızı etiketli bir 162 kb prob ve NPM1 ve NPM1 ve FGF18 genleri ve RH80894 işaretleyici.

Prob bilgisi
5q35'teki TLX3 ( T-hücreli lösemi homeobox 3 ) geni, kriptik translokasyon 1 nedeniyle T-hücreli akut lenfoblastik lösemide (T-ALL) anormal şekilde eksprese edilebilir .

TLX1'den farklı olarak, TLX3'ün düzensizliği, T-hücresi reseptör genleri ile yakın yan yana gelme yoluyla meydana gelmez, bunun yerine, normal T-hücresi farklılaşmasında yüksek oranda ifade edilen başka bir gen ile temas ettirilir: 14q322'de BCL11B . t(5;14)(q35;q32) translokasyonu şifrelidir ve kesme noktası aslında TLX3'ü bozmaz, ancak çoğu durumda RANBP17 geni 3'ün içinde veya aşağısında meydana gelir .. RANBP17, TLX3'e çok yakındır ve ifadesi translokasyondan etkilenmese de TLX3 ifadesi etkilenir. t(5;14)(q35;q32) translokasyonu, çocukluk çağı T-ALL vakalarının yaklaşık %20'sinde ve yetişkin vakalarının %13'ünde bulunur. Daha nadir TLX3 yeniden düzenlemeleri de bildirilmiştir: 7q21'de CDK6'yı içeren at(5;7)(q35;q21) translokasyonu ve 14q11.21'de TRA/D'yi içeren at(5;14)(q35;q11) translokasyonu.

Prospektüs

Kullanım Kılavuzu İndir